Ден на отворените врати

Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Пробен изпит TestDaF

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

EDU-LAB: Възможности за младите хора

TestDaF - курсове и изпити

Университет ЕУФОМ посреща партньори по проекта от София, Брауншвайг, Есен, Карлсруе и Магдебург

 

По инициатива на проф. Франц Петер Ланг, Зам. ректор по изследователската дейност на Университета ЕУФОМ  и редовен преподавател в Института по народно стопанство на Техническия университет „Кароло Вилхелмина“, Брауншвайг и на д-р Клаудия Носпикел от ДААД, тазгодишната стратегическа среща на ДААД за ФаГИОПМ се проведе в Университета по икономика и мениджмънт ЕУФОМ, Люксембург.

 

Д-р Носпикел, ДААД и проф. дин. Франц Петер Ланг, Университет ЕУФОМ, Люксембург

Германо-българският проект ФаГИОПМ е най-големият и най-стар немски образователен проект в Източна Европа. Той се осъществява съвместно от българска и германска страна.

ФаГИОПМ, Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт е създаден през 1990 г. на основата на спогодба между правителствата на Федерална република Германия и Република България и с решение на Академичния съвет на ТУ София.

Студентите във ФаГИОПМ се обучават по учебните програми на германските университети-партньори. Това са Карлсруйски технологичен институт (КIТ) – за специалността „Общо машиностроене“, Университет „Ото фон Герике“, Магдебург – за специалността „Информатика (компютърни системи и технологии)“, Технически университет Брауншвайг – за специалността „Индустриален мениджмънт“ и Висшето училище по икономика и мениджмънт (ФОМ), Есен – за специалността „Стопанско управление“ .

Обучението е на немски език. Учебните занятия се провеждат от германски и български преподаватели. Всички български преподаватели са били многократно на специализации и обучение в германските университети-партньори.

Германската служба за академичен обмен (ДААД), съвместна организация на германските висши училища и студентските дружества за поддържане на техните международни отношения е създадена на 1.01.1925 в Хайделберг, а след като вследствие на военните размирици е била закрита, на 5.08.1950 в Бон е учредена наново.

ДААД подкрепя изграждането и развитието на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София от 1990 г. като свой знаков проект. Досега във ФаГИОПМ обучението си на немски език успешно са завършили над 1000 студенти.  Като цяло от финансовата подкрепа на ДААД през 2014 г. са се възползвали 236 германци и 506 българи, които са дошли да следват в Германия.

 

Марк Вагенер, Управител на отдела по народностопански въпроси на Търговската камара и президент на Центъра за генериране на идеи ИДЕА

Марк Вагенер, Управител на отдела по народностопански въпроси на Търговската камара и президент на Центъра за генериране на идеи ИДЕА поздрави участниците в стратегическата конференция. Той подчерта тесните професионални и лични връзки на Търговската камара с държавно признатия и акредитиран Университет ЕУФОМ. Люксембург има дългогодишна инженерна традиция и се гордее с редица пионерски постижения както в стоманодобива, така и в машиностроенето и инженеринга. По-нататък Вагнер заяви: „През последните десетилетия и в Люксембург много неща се промениха, но нищо не може да се сравни с  революционизиращата динамика на века на информационните и комуникационни технологии“. Тя води до професионални биографии от разнородни елементи и неизбежно изисква обучение и повишаване на квалификацията, насочени към професията и потребностите, съобразно концепциите на ученето през цял живот: успоредно с трудовата дейност и с дуална насоченост, с акцент върху информационните и комуникационни технологии и инженерните науки, както и върху общия и международен бизнес и мениджмънт.

Проф. Ройтер, Ректор на Университета ЕУФОМ пое щафетата и представи накратко основаното през 2012 г. частно висше училище, което като университет съгласно законодателството на Люксембург притежава правото да обучава докторанти. ЕУФОМ предлага за работещи хора акредитирани от държавата бакалавърски и магистърски специалности.  Ройтер и Ланг подчертаха интереса и готовността на ЕУФОМ да участва в съвместни изследователски проекти, преди всичко в областта на нематериалните продукти.  В това отношение изследователският сектор на ЕУФОМ под ръководството на проф. Томас Герген разполага с доказан опит и знания.

 

Д-р Носпикел (ДААД) връчва на проф. д-р Стефан Стефанов, Декан на ФаГИОПМ подписаното от всички партньори международно споразумение за сътрудничество между университетите

 

Деканът на ФаГИОПМ проф. Стефанов изнася своя отчетен доклад

 

Проф. Хойпел и проф. Гьоке от ФОМ Есен

След това проф. Стефанов, Декан на ФаГИОПМ направи преглед на историята на успеха “25 години Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ София". Той подчерта, че съвместно с КИТ през 2015 г. са направени първите стъпки за въвеждането на нова специалност по мехатроника и че се изграждат нови лаборатории по мехатроника и логистика. В момента са записани 20 студенти в бакалавърската степен, а 4 докторанти работят по дисертациите си с втори ръководител от КИТ. На 2.06.2015 г. предстои подписване на ново споразумение за сътрудничество с КИТ за реализиране на програма за двойни дипломи по машиностроене.

На 17.04.2013 г. е в сила споразумение за сътрудничество между ТУ София и Университета „Ото фон Герике“, Магдебург за издаване на двойни дипломи.  Обучението по новите програми започва от зимния семестър 2013/2014 с приемането на 63 студенти в бакалавърската и 20 студенти в магистърската степен. През зимния семестър 2014/2015 новозаписаните студенти са 65 в бакалавърската и 29 в магистърската степен.  Осъществява се оживен обмен на преподаватели, а 2 докторанти в момента имат втори ръководител от Университета „Ото фон Герике“, Магдебург .

ФаГИОПМ предлага съвместно с ТУ Брауншвайг обучение по “Технологично-ориентиран мениджмънт (ТОМ)“. През зимния семестър 2014/2015 в специалността са записани  23 студенти. Шестима студенти са се обучавали за един семестър в  ТУ Брауншвайг , а понастоящем има един докторант с втори ръководител от ТУ Брауншвайг.  На 28.05.2014 г. двата университета са подписали споразумение за сътрудничество за въвеждане на новата магистърска програма ТОМ с двойни дипломи.

ФаГИОПМ реализира съвместно с ФОМ Есен магистърска програма по стопанско управление (МВА), по която от 2008 г. се издават дипломи, подписани от двамата ректори. През зимния семестър 2014/2015 в съвместната магистърска програма са записани 27 студента. Досега не е имало двойно ръководство на докторант. Сега в тази област чрез включването на Университета ЕУФОМ в проекта ФаГИОПМ се откриват нови перспективи.

Проф. Хойпел, ФОМ Есен представи своите виждания за създаване на докторантско училище, респ. на  докторантска програма за собствените млади кадри в рамките на международното сътрудничество.

Участниците се споразумяха да подновят разговорите по темата и при възможност да я доразвият по време на симпозиума по повод 25-годишния юбилей на ФаГИОПМ през ноември 2015 г. в София.

Обобщението на проф. Стефанов: "Днес ние гледаме назад към една 25-годишна история на успеха. Без всякакво съмнение можем да твърдим, че ангажираността на всички участници в този проект си е заслужавала. Факултетът се ползва с висок авторитет не само в България, но и в чужбина. Почти половината от абсолвентите заемат позиции на горните и средните управленски нива в български и чуждестранни компании в България."

В своите заключителни слова проф. Ланг, Зам. ректор и проф. Ройтер, Ректор на Университета ЕУФОМ благодариха на всички участници за избора на ЕУФОМ и Люксембург за място на тазгодишната стратегическа среща за ФаГИОПМ. И двамата заявиха своята готовност да присъединят ЕУФОМ към обучението и изследователската работа в рамките на съвместното многостранно сътрудничество.

Университет по икономика и мениджмънт ЕУФОМ

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.