Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р Ташко Николов
Специалност Отказоустойчивост
  Моделиране
Стая 1302
Приемно време

четвъртък 10:00 - 11:00

петък       10:00 - 11:00

Телефон 02 965 32 03
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Моделиране
Технологии за проектиране в комуникациите
Диагнсотика и отказоустойчивост в комуникациите

Биография

Ташко Николов е дипломиран инженер по комуникации в Техническия Университет – София от 1985г, като дипломната му работа е разработена в Hochschule für Verkehrswesen Dresden. След редовната докторантура в Техническия Университет – София през 1991г. защитава докторска степен. От 1991г. до момента работи в Техническия Университет – София, където през 2007г. е избран за доцент. В периода 1988 - 1997 год. има редица дългосрочни специализации в Университетите в Карлсруе, Виена, Дортмунд и Есен, финансирани от DAAD, ÖAD и Volkswagen Stiftung. От 2004г. е преподавател във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София по различни дисциплини, като: „Надеждност и безопасност”, „Моделиране и симулация на компютърни мрежи”, „Алгоритми 2”, „Моделиране” и др. Бил е ръководител на 3 международни научни и научно-приложни проекта, финансирани от Volkswagen Stiftung и Alcatel Austria AG. Работи и като извънщатен сътрудник към Thales Austria където дава консултации за разработването и внедряването на осигурителна техника и търсене на специфични решения за българските условия. Част е от ръководството на първия в света комерсиален проект за внедряване на автоматична локомотивна сигнализация ETCS L1 за нуждите на БДЖ.

Научни изследвания и интереси

Отказоустойчивост
Ж.П. осигурителна техника
Моделиране

Публикации и научна дейност

Автор и съавтор е на почти 50 научни публикации и доклади, в областта на моделирането, отказоустойчивостта и комуникациите. Автор е на една монография, един учебник, ръководства и други учебни материали.

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
ФАР BG 9503-01-02-PLP 50 “Доставка и монтаж на автоматична локомотивна сигнализация ETCS Level 1” Първият в света комерсиален проект за внедряване на автоматична локомотивна сигнализация ETCS L1 за нуждите на БДЖ 31.12.1998
„Реконструкция и електрификация на ЖП линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX. Изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия”, EuropeAid/124429/D/WKS/BG http://www.plovdivsvilengradrailway.com/en/systems.html 05.09.2007
BG161PO004 „Модернизация на ж.п линията София – Пловдив” част„Проектиране и монтаж на системи за сигнализация по линията Септември – Пловдив и системи за телекомуникация по цялата линия София – Пловдив” договор No.4077/31.08.2012 http://www.optransport.bg/page.php?c=105 31.08.2012
BG051PO001-3.1.07-0048 „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда” http://aups.tu-sofia.bg/ 2013 - 2015
BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС-ФТК: Платформа за персонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации” http://progres-ftk.tu-sofia.bg/index.php 2012-2014

Публикации и научна дейност

Заглавие на публикациятаАвторИзточникДата на проекта
Adaptive Routing with Probabilistic Response Function of the Serving Time T. Nikolov Science Journal Electrotechnika + Electronica pp. 11-16, ISSN 0861-4717 Sept. 2008
“Electroreflectance spectroscopy study of hydrogen plasma immersion ion implanted silicon with ultrathin oxide film” S Alexandrova, A Szekeres, R Yu Holiney and L Matveeva Journal of Physics: Conference Series 253 (2010) 012037  
Model of Information Security System Based on Distributed Data Transmission Gospodinova E.,T. Nikolov Science Journal Electrotechnika + Electronica pp. 14-19, ISSN 0861-4717 Jan. 2014
Differential cryptoanalysis of data distributed transmission system E.Gospodinova, M. Angelov, T. Nikolov Military Technologies and System (MT&S02013) Conference 2013
Analysis of system security for distributed data transmission at Voice E.Gospodinova, M. Angelov, T. Nikolov Military Technologies and System (MT&S02013) Conference 2013
Multilevel Protection on VoIP System in Medium of Distributed Data Transmission E. Gospodinova, T. Nikolov 21st National Conference with International Participation "TELECOM 2013" 2013
  T.Nikolov, G. Ganchev EURO – ŽEL 2015 „Recent Challenges for European Railways” June 2-3 2015
Software Model for Optimization of Infill Balise Location in ECTS, Level 1 in Railway Transport T. Nikolov, , G. Ganchev International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems „ICEST 2015”, Sofia ISBN:978-619-167-182-3 pp. 237-240 June 2015
Signaling and Interlocking Systems of Trans-European Corridor IV in the new Railway Segment Plovdiv-Svilengrad T. Nikolov, G. Ganchev, A. Doseva, S. Liatov, H. Hristov International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems „ICEST June 2015
Algorithmization of the route’s flank protection in interlocking http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1023#.Vjx02Cum2UM T. Nikolov,G. Ganchev, A. Doseva, S. Liatov, H. Hristov Mechanics, Transport, Communications Academic journal Vol. 12, Issue 3/2 2014
Graphical User Interface for Determining the Location of the Infill Balises in the System of ETCS Level 1 in the Conditions of BDZ http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1261#.Vjx3Lyum2UM T. Nikolov, G. Ganchev Mechanics, Transport, Communications Academic journal Issue 3 / 2015 2015
Dynamic route’s Flank Protection in Interlocking http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?body=doc2&doc=1261#.Vjx4pSum2UM T. Nikolov, G. Ganchev, A.Doseva, S. Liatov, H. Hristov Mechanics, Transport, Communications Academic journal Issue 3 / 2015 2015

Обществена дейност

Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежава пълна проектантска правоспособност.