Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

""
Име и титла Доц. д-р Александър Ценов
Специалност Комуникационни мрежи и системи
Стая 1454
Приемно време  
Телефон 02 965 2254
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Комуникации и мрежи – бакалаври
Телематика – бакалаври
Модерни телекомуникации – магистри
Мениджмънт на мрежи - магистри

Биография

Александър Ценов е дипломиран инженер по Съобщителна техника във ВМЕИ „Ленин“ – София от 1987 г. През същата година започва работа като конструктор в Институт по съобщителна промишленост. През 1988 г. придобива степен н.с. III степен по „Локални мрежи“. Ръководител на два договора по ТНТМ. През 1991 г. постъпва на работа в ТУ – София като р-л отдел „Учрежденска телефонна мрежа“. Ръководител на отдела е до 2007 г. През 1995 г е избран за асистент в катедра „Съобщителна техника“ в ТУ- София. През 2003 г. става доктор по „Комуникационни системи и мрежи“ във Факултет по Телекомуникации в ТУ – София. От 2006 г. е доцент по „Комуникационни системи и мрежи“ в същия Факултет. От 2008 г. до 2011 г. е зам. ръководител катедра „Комуникационни мрежи“ (предишна „Съобщителна техника“). От 2003 г. започва да преподава във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ - София в новооткритата специалност „Компютърни системи и технологии (на немски език)“. Провел е няколко специализации в Германия във връзка с преподавателската си дейност във ФаГИОПМ. От 2012 г. е зам. декан по КСТ (на немски език) във ФаГИОПМ. Водил е лекционни курсове в ТУ – Варна, Свободен университет – Бургас, ЕПУ – Перник като хоноруван преподавател. Член е на IEEE, TMForum, Gesellschaft für Informatik (Sachsenanhalt, DE), НТС. Регистриран експерт в Агенция за обществени поръчки. Участвал е в над 10 научни и научно – изследователски проекти във и извън ТУ – София. Автор е на над 50 международни и български публикации в областта на комуникационните системи и мрежи.

Научни изследвания и интереси

Научни интереси в областта на планиране и оптимизация на комуникационни мрежи, технологичен и интегриран мениджмънт на телекомуникационни мрежи, управление на качество на обслужването в телекомуникациите, оценка и управление на взаимодействие с потребителите на телекомуникационни услуги.

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
BG051PO001-3.1.07-0048 Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда Синхронизиране на учебните планове във факултет по Телекомуникации с учебните планове на водещи световни университети  2013 - 2014
BG051PO001-3.1.08-0023 Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София) Създаване на Алумни общество в ТУ - София 2014
BG051PO001-4.3.04-0058 Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети Създаване на електронни форми за обучение – видеолекции, платформи за проверка на подготовката и оценяване на студентите 2013 - 2014
091ни116-07 Разработване на методи и средства за управление на нивото на обслужване в ИТ системи Разработване на модели и прототипи на системи за наблюдение, оценка анализ и усъвършенстване на нивото на обслужване в ИТ системи 2009
112пд013-07 Симулационно изследване на адаптивна система за определяне на оптимални параметри на безжични комуникационни канали Създаване на приложение за симулационно изследване на поведението на безжични комуникационни канали и за адаптивна настройка на оптимални параметри на каналите 2011
Гарантиране на качеството и управление на потребителските изисквания в мобилна мрежа Провеждане на изследване за определяне на потребителските изисквания и потребителската удовлетвореност на клиенти на мобилна мрежа 2011

Публикации

Заглавие на публикациятаАвторИзточникДата на проекта
Approaches for Improvement of IT Systems Management Al. Tsenov International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME) May 2015
Alternative Management Architectures for Internet of Things Al.Tsenov International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) May 2015 
Evaluation of VoIP speech quality using neural network An. Garabitov, Al. Tsenov Proceedings of L-th International Scientific Conference ICEST 2015 2015 
Network management architecture and models in Internet of Things M. Slavchev, Al. Tsenov Proceedings of L-th International Scientific Conference ICEST 2015 2015 
Simplified method for complex evaluation of information systems Al. Tsenov, M. Ivanov Computer and communications engineering 2014 
Performance evaluation of adaptive systems in cognitive radio networks V. Shterev, Al. Tsenov, G. Iliev Electronics & Electrotechnics 2013 
Customer Satisfaction based Demand Analysis of Mobile Services Al. Tsenov Proceedings of XLVII-th International Scientific Conference ICEST 2012 2012 
Fuzzy evaluation of customer satisfaction with mobile services Al. Tsenov, I. Ivanov, T. Poparova, S. Neykov, L. Ivanova, M. Gadjeva 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2011 2011 
Modeling ITIL-SLM Process Flows with eTOM Level 3 Process Elements T. Georgiev, Al. Tsenov Proceedings of XLVI-th International Scientific Conference ICEST 2011 2011 
Fuzzy Evaluation of Service Level Management Metrics Al. Tsenov, G. Yoncheva, E. Stoyanova and Al. Pavlov Proceedings of XLVI-th International Scientific Conference ICEST 2011 2011