Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р Виргиния Димитрова
Специалност Изчислителна техника
Стая 2318
Приемно време

Сряда 14:00- 16:00

Телефон 02 965 3339
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дисциплини
Интерактивни системи
Фотонереалистична обработка на изображения
Нефотореалистична визуализация
Избрани алгоритми за компютърна графика

Биография

Доц. д-р Виргиния Димитрова се дипломира като магистър инженер по изчислителна техника в ТУ-София през 1977. През същата година постъпва на работа като програмист в Централния институт по изчислителна техника в София, където участва в разработването на базово програмно осигуряване за мини-компютри. От 1986 г. е преподавател в ТУ-София, първоначално като асистент, а от 1987 г. като главен асистент в катедра “Програмиране и компютърни технологии” на Факултета по компютърни системи и управление. През 2008 г. придобива докторска степен по научна специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера”, като успешно защитава дисертация на тема „Методи и техники за 3D симулация и визуализация на ниско-честотно електромагнитно поле”. От 2011 г. е доцент в катедра „Програмиране и компютърни технологии”. От 2012 г. е заместник-декан на Факултета по компютърни системи и управление. Доц. Димитрова е един от българските специалисти придобили Microsoft Certified Professional (MCP), ”Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual C++ 6.0”. Активно участва в международни проекти, от проектите Tempus през 90-те години до проекти по Оперативни програми с финансиране от Европейския съюз. В периода 2014 – 2015 г. разработва лекционни курсове по „Интерактивни системи” и „Нефотореалистична визуализация” от бакалавърска форма на обучение, както и курс по „Избрани алгоритми за компютърна графика” от магистърска форма на обучение във ФАГИОПМ, в сътрудничество с Университета в Магдебург, Германия.

Научни изследвания и интереси

Eзици за програмиране (Fortran, Basic, Pascal, C), обектно-ориентирано програмиране (C++, C#), компонентно-ориентирано програмиране, графично програмиране (OpenGL, SilverLight, GDI+), компютърна графика (3D моделиране и анимация), среди за разработка на програми (Microsoft Visual Studio C++, Microsoft Visual Studio .NET), интерактивни системи, програмиране за мобилни устройства, нефотореалистична визуализация.

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
„Подобряване на емерсивното представяне на обекти във виртуална среда чрез допълване с имплицитни свойства”, ДДВУ 02/67   2010
“Проектиране и разработка на Web-услуги за визуализация на данни от научни изчисления и експерименти”, 091НИ146-09   2012
„Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет София (СиКРАС-ТУС)”, Проект BG051PO001-3.1.09-0006   2013
„Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки””, 2013, BG051PO001-4.3.04-0044   2013
„Контекстно ориентирано представяне на информационно пространство (КОПИП)”, 2013, Проект No.BG161PO003-1.1.06-0063   2013
“Изследване на среди и средства за интерактивна визуализация на данни”, 2015, No. 142ПД0037-09   2015

Публикации и научна дейност

Автор е на над 30 научни публикации в български и международни специализирани издания в областта на обектно-ориентирано програмиране, компютърна графика, компонентно-базирано програмиране, нефотореализтична визуализация. Автор е на учебници и учебни помагала по програмиране, информатика, компютърна графика.