Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. дтн, д-р инж., д-р хонорис кауза Георги Попов
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Металорежещи машини 1 и 2 част
Поддържане, ремонт и модернизация на производствената техника
Интелигентни методи при проектиране в машиностроенето
Производствена техника
Werkzeugmaschinen

Биография

Роден е в София на 09.05.1951. От 1974 е дипломиран инженер по Технология на машиностроенето и металорежещи машини (ТМММ) в ТУ София. През април 1976 постъпва на работа в катедра ТМММ като асистент по Металорежещи машини. През 1984 получава научната степен „доктор“ (ктн), а от 1988 е доцент. През 2002 получава научната степен „доктор на техническите науки“ а от 2003 е професор по Металорежещи машини и системи. Чете лекции по „Металорежещи машини 1 и 2 част“, „Поддържане, ремонт и модернизация на производствената техника“, „Интелигентни методи при проектиране в машиностроенето“ (МТФ), „Производствена техника“ (МФ), “Werkzeugmaschinen“ (ФаГИОПМ) и др. През периода 1989-1993 е бил Зам. декан на МТФ, а от април 1993 е Ръководител катедра ТМММ. От 2003 до 2012 е Ръководител на УМОЗ „Производствена техника“ при ФаГИОПМ, а от 1999 е Председател на главната изпитна комисия на факултета. Чел е лекции в ТУ Варна и ТУ Пловдив. От 2013 е гост професор в КГИУ Казахстан, където чете лекции на руски език и провежда изпит по дисциплината „Производственная техника в машиностроении“. Двугодишна специализация (1984-86) във ВТУ Аахен, ФРГ, със стипендия на фондацията „Ал. фон Хумболт“. След 1992 е специализирал многократно (над 2 години) в университетите в Щутгарт и Карлсруе, ФРГ. Носител е на наградата „Акад. инж. А. Балевски“ на НТСМ (2001), златна значка „Проф. А. Златаров“ на ФНТС (2002), златен медал на ТУ София (2011). През 2014 ТУ Варна му присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

Научни изследвания и интереси

Научни интереси в областта на машиностроителната техника (проектиране, пресмятане, изпитване, изследване, моделиране, поддържане, ремонт, модернизация, диагностика), интелигентни методи, реконфигуриращи се производствени системи и др.

Публикации и научна дейност

Автор на над 240 публикации, отпечатани в 13 държави на български, руски, немски, английски и румънски език. Трудовете му са цитирани над 250 пъти, в т.ч. многократно в чужбина. Написал е самостоятелно и в съавторство над 20 книги на български и немски език.

Обществена дейност

Член е на редколегиите на пет български и две чуждестранни научни списания, национален експерт към: НАПОО – МОН, НФНИ – МОН, Фондация ПИК, Националния иновационен фонд и др. От 2005 е Председател на НТС по Машиностроене към ФНТС.