Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р Мария Петрова-Николова
Специалност Химия 
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Химия

Биография

От 1986 год. е дипломиран инж.химик по електрохимия в Химико технологичен и металургичен Университет – София. След редовна тригодишна докторантура в Института по Физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН през 1991 год.става доктор по Електрохимия (вкл. хим източници на ток). От 1987 год до момента работи в Института по Физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН, където през 2004 год. е избрана за доцент, а от 2008-2012 год. е научен секретар. Има един успешно защитил редовен докторант през 2015 год. В периода 1992-1997 год. има специализации в Университетите във Виена и Дортмунд, както и в Института по Микротехника Майнц. От 1995 год. е хоноруван преподавател по химия към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София. Участва в изпълнението на 9 проекта, като на два от тях е ръководител – единият към ФНИ-МОН, а другият - по ОП Развитие на човешките ресурси за “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” (2012-2014). Отговаря от страна на Инситута по физикохимия – БАН за съвместен рамков проект между ТУ-София и ТУ-Илменау, Германия, финансиран от DAAD

Научни изследвания и интереси

Научните интереси са в областта на електрохимията, галванотехниката, корозията и хидроелектрометалургията.

Публикации и научна дейност

Автор е на 55 публикации в реферирани национални и международни списания в областта на електрохимията, на които до момента са наблюдавани над 250 цитата. Съавтор е на един патент. В рамките на учебната й работа във ФаГИОПМ има издадено ръководство за лабораторни упражнения по химия предназначено за студентите от специалност ”Общо машиностроене”.