Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. д-р юр. инж. Стефан Стефанов
Специалност  
Стая 10214 
Приемно време  
Телефон 02 965 3211 
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Дисциплини
Гражданско и търговско право
Патенти и патентни стратегии в предприятието 

Биография

От 1977 е дипломиран инженер по техническа кибернетика в ТУ-Дрезден. През април 1978 постъпва на работа в Патентно ведомство, а през 1980 завършва ВСШ по патентно дело при ТУ - София като патентен специалист. След тригодишна редовна докторантура в Хумболтов Университет Берлин през 1984 става доктор по право (патентно право). От 1985 до 1989 е ръководител на Патентния отдел на ТУ – София и главен асистент в катедра „Изобретателство и патентно-лицензионна дейност”. От 1991 е доцент по Патентно дело и ръководител на същата катедра. От 1993 е ръководител на секция „Право и интелектуална собственост” и зам. декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София. От 2009 е Декан на ФаГИОПМ. Във ФаГИОПМ води лекции по „Гражданско и търговско право“ в спец. „Индустриален мениджмънт“ и „Стопанско управление“ и „Патенти и патентни стратегии в предприятието“ в спец. „Общо машиностроене“. От 1994 е хоноруван преподавател в юридически факултет в Пловдивския университет по патентно и марково право и защита от нелоялна конкуренция, а от 2003 - хоноруван преподавател в Общоикономическия факултет при УНСС. Изнасял е лекции в университетите в Брауншвайг, Хановер, Есен и Магдебург. Едногодишна специализация през 1990 по германско цивилно и търговско право в ТУ Брауншвайг, а от 1993 насам в Макс-Планк Институт по интелектуална собственост и конкурентно право в Мюнхен – повече от 2 години. Регистриран представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство, пред Европейското патентно ведомство в Мюнхен и пред Европейското ведомство за марки и дизайн в Аликанте. .

Научни изследвания и интереси

В областта на правната закрила на интелектуалната собственост, по специално патентно и марково право, право на промишлен дизайн, патентно-лицензионна дейност, нелоялна конкуренция, лицензионни договори и конкурентно право, както и преподавателски опит в областта на германското цивилно и търговско право към Германския факултет при ТУ-София.

Публикации и научна дейност

Автор е на над 50 международни и български публикации в областта на закрилата на интелектуалната собственост.

Обществена дейност

Член е на редица международни и национални организации в областта на интелектуалната собственост.