Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р инж.-ик. Иванка Корбанколева
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Производствен мениджмънт

Биография

От 1979г. е дипломиран инженер-икономист на ТУ Дрезден. През периода май 1980г. – октомври 1982г. работи в отдел „Международно сътрудничество” на металургимния комбинат „Кремиковци”, София. След три и половина години редовна докторантура в Руската стопанска академия „Плеханов” Москва получава през 1986г. докторска степен по икономика. От юни 1986г. до ноември 1987г. работи като координатор на международни проекти в Предприятието по материално стопанство, София. През годините 1987-1991 е научен сътрудник към Института по информационни, комуникационни и автоматизирани системи, София и участва в разработването на проекти във фирми от практиката. През периода 1991-1992г. е консултант към консултантска фирма „Алфа Куолити Интернейшънъл” София. От 1992г. е главен асистент към катедра „Икономика на търговията”, а от 1994г. – към катедра „Стопанска логистика” на Университета за национално и световно стопанство София. След хабилитация през 2010г. е доцент към същата катедра. От 1994г. е хонорован преподавател към ФаГИОПМ на ТУ София по дисциплината „Производствен мениджмънт”. Като хонорован преподавател води лекции и упражнения по дисциплини в областта на бизнес логистиката в Свободен университет Бургас през 1995-1997г., в Нов български университет София през годините 1998-2003, а от учебната 2014/2015 година – в ТУ София, Машиностроителен факултет. От 1992 провежда много на брой специализации с продължителност от една седмица до три месеца в областта на логистиката и икономиката на малките и средни предприятия в университети и висши училища в Европа, като: Висше училище по икономика и техника Кемптен, Икономически университет Виена, Международно бизнес училище Липщат, Университет на Савоа в Анеси, Университет Хадерсфилд, Университет Гьотинген, ТУ Брауншвайг.

Научни изследвания и интереси

В областта на бизнис логистиката, по специално снабдяване и управление на вериги на доставки, контролинг в логистиката, устойчиви логистични системи, управление на запасите и управление на производството/операциите.

Публикации и научна дейност

В областта на логистиката наред с докторската дисертация има 40 публикации, между които два учебника, една монография, статии и доклади в национални и международни списания и сборници на конференции.

Обществена дейност

Член е на логистичния кръг към Висшето училище по икономика и техника Кемптен от 1992г., на Българската асоциация по логистика от 1993г., на Съюза на учените в България за периода 1993-2005 година.