Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. д-р инж. Огнян Андреев
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дисциплини
Производствен мениджмънт
Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт
Индустриален инженеринг и мениджмънт
Управление на проекти

Биография

През 1987 г. завършва ТУ-София, спец. “Технология на машиностроенето и металорежещи машини” със специализация “Организация и управление на машиностроителното производство”. От 2003 г. е доктор по научната специалност “Организация и управление на производството”, тема на дисертационния труд: “Усъвършенстване и избор на системата за производствен мениджмънт в предприятията със сериен тип на производство”. От 1980 г. е конструктор-технолог в бившия хладилен завод „Антон Иванов“ – София, а от 1991 г. – началник на отдел „Организация, автоматизация и модернизация на производството“, впоследствие – „Инвестиционен инженеринг“ – „МРАЗ“ АД. От 1994 г. е на работа в ТУ-София като асистент, от 1995 г. – ст. асистент, от 1997 г. – гл. асистент, от 2006 г. – доцент по “Организация и управление на производството (Мениджмънт на проекти)” и от 2013 г. – професор по същата научна специалност към катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” на Стопански факултет. Специализирал в Англия, Германия, Дания, Франция, Италия, Белгия и САЩ в областта на производствения мениджмънт, управлението на проекти и информационни системи в мениджмънта, иновациите и предприемачеството. Ежегодно ръководи над 20 дипломанти – бакалаври и магистри. Научен ръководител е на над 10 докторанти, от които 3 защитили.

От 2011г. – Ръководител на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на Стопански факултет в ТУ-София.


Публикации и научна дейност

Автор и съавтор e на над 80 научни статии и доклади, на 6 учебника и учебни пособия (от които 4 самостоятелни) и 3 монографии. Участвал е в над 15 научноизследователски и научноприложни разработки, на от които 7 – ръководител. Между тях са 2 ТЕМПУС-проекта и 2 проекта на Британския Ноухау фонд в областта на университетското обучение по мениджмънт, 2 ФАР-проекта по проблемите на обучението по мениджмънт на проекти на ръководни кадри от енергетика и за разработване на стратегия и програма за мениджърското им обучение; ръководител на проект на Световната банка за усъвършенстване на качеството на обучение и управлението на висшето образование към МОН: P464/SR4 “Improving Quality of Teaching & Learning and Mana¬ge¬ment of Institutions”