Магистратури 2021/2022

Информационен флаер

Заповед на Декана относно изпити

Преустановяване на учебните занятия

Нова бакалавърска специалност във ФаГИОПМ

Ден на отворените врати

Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Във връзка със заповед 955/27.03.2020г на Ректора на ТУ-София се удължава срокът на неприсъствените учебни занятия до 12.04.2020г.  

 

От 24.03.2020 се провеждат дистанционни занятия по някои дисциплини. За повече информация, моля следете Вашия e-mail.