Научно-изследователски лаборатории на ФаГИОПМ


Лаборатория за виртуално инженерство (зала 3109) и работни помещения за докторанти (Докторантско училище) и сътрудници с площ от 100 м2, изградени с подкрепата на IFL и IMI на Университет Карлсруе и катедра АДП на ТУ София. Създадена през 2008 г. с решение на АС на ТУ-София като лаборатория с факултетен статут към ФаГИОПМ, в състава на общо университетския център за Виртуално инженерство. Тя е първа по рода си в България. Изградена е по изследователски проект, финансиран частично от МОН по договор ВУ-ТН-110 и с активната подкрепа на Университет Карлсруе, Германия.

Проекти с участие на НПЛ „Виртуална реалност”

2009 г.

  • Създаване на научно-учебна лаборатория по системно проектиране и виртуално инженерство - трета финансова година ВУ-ТН-110;
  • Вътрешен договор за инфраструктурен проект № 91ис009-21.

2010 г.

  • Методи и средства на разширена реалност за визуално конфигуриране на индивидуализирани изделия 102ни189.

2011 г.

  • Методи и средства на разширена реалност за визуално конфигуриране на индивидуализирани изделия 102ни189;
  • Подобряване на имерсивното представяне на обекти във виртуална среда чрез допълване с имплицитни свойства ДДВУ-02/67;
  • Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство - приложение на виртуалната реалност в инженерната дейност ДУНК-01/3.

От 2012 г. се реализира 4 годишен проект със спечелено финансиране от ЕС по програмата „Хора” - PIAPP-GA-2011-285782.

Лаборатория за системно проектиране и автоматизация на монтажа (зала 4126) – изградена съвместно с IFL на Университет Карлсруе и катедра АДП на ТУ София, която получава името на проф. д-р Дитер Арнолд, дългогодишен ръководител на IFL и отговорник на Университет Карлсруе за проекта ФаГИОПМ на DAAD. Създадена през 2006 г.

Център за маркетинг и мениджмънт е НПЛ към НИС с факултетен статут, разкрита в края на месец февруари 2009 г. към ФаГИОПМ, с решение на Академичния съвет. Центърът служи за трансфер на знания в областта на маркетинга и мениджмънта между немски предприятия, ТУ – София и български предприятия, разработка и адаптация на приложни програми и обучение на студенти и заинтересувани мениджъри от предприятия. Инициативата за създаването на такъв център е на почетния професор на ТУ – София д-р Георг Вагнер, президент на Германското Федерално сдружение за едра и външна търговия.

Лаборатория по Мехатроника - през настоящата 2015 година се изгради най-новата лаборатория на ФаГИОПМ – Лаборатория по Мехатроника, която заедно с другите лаборатории на факултета ще осигури въвеждането от зимния семестър на 2016 г. на новата специалност „Мехатроника“ (на немски език) в сътрудничество с Машиностроителния факултет и Факултета по Електротехника/Електроника на Технологичния институт Карлсруе.

 

Други лаборатории за учебна и изследователска дейност с обзавеждане на ФаГИОПМ

Лаборатория Материалознание

ст. 3206

д-р С. Хубенов

Лаборатория Физика

ст. 10308

д-р М. Михалев

Лаборатория Съпротивление на материалите

ст. 1111

д-р Б. Димова

Лаборатория Измервателна и автоматизираща техника

ст. 9301

д-р В. Гълъбов

Лаборатория Електротехника

ст. 12545

д-р И. Костов

Лаборатория Електроника

ст. 1531

д-р Д. Стаменов

Производствено-техническа лаборатория

ст. 4126

д-р Д. Доцев

Лаборатория Металорежещи машини

ст. 3114

проф. Г. Попов

Лаборатория Двигатели с вътрешно горене

ст. 9112 бокс N8

д-р Б. Гигов