Wissenschaftliche Forschungslabore der FDIBA


Лаборатория за виртуално инженерство (зала 3109) и работни помещения за докторанти (Докторантско училище) и сътрудници с площ от 100 м2, изградени с подкрепата на IFL и IMI на Университет Карлсруе и катедра АДП на ТУ София. Създадена през 2008 г. с решение на АС на ТУ-София като лаборатория с факултетен статут към ФаГИОПМ, в състава на общо университетския център за Виртуално инженерство. Тя е първа по рода си в България. Изградена е по изследователски проект, финансиран частично от МОН по договор ВУ-ТН-110 и с активната подкрепа на Университет Карлсруе, Германия.

Проекти с участие на НПЛ „Виртуална реалност”

2009 г.

  • Създаване на научно-учебна лаборатория по системно проектиране и виртуално инженерство - трета финансова година ВУ-ТН-110;
  • Вътрешен договор за инфраструктурен проект № 91ис009-21.

2010 г.

  • Методи и средства на разширена реалност за визуално конфигуриране на индивидуализирани изделия 102ни189.

2011 г.

  • Методи и средства на разширена реалност за визуално конфигуриране на индивидуализирани изделия 102ни189;
  • Подобряване на имерсивното представяне на обекти във виртуална среда чрез допълване с имплицитни свойства ДДВУ-02/67;
  • Университетски научно-изследователски комплекс/УНИК за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство - приложение на виртуалната реалност в инженерната дейност ДУНК-01/3.

От 2012 г. се реализира 4 годишен проект със спечелено финансиране от ЕС по програмата „Хора” - PIAPP-GA-2011-285782.

Лаборатория за системно проектиране и автоматизация на монтажа (зала 4126) – изградена съвместно с IFL на Университет Карлсруе и катедра АДП на ТУ София, която получава името на проф. д-р Дитер Арнолд, дългогодишен ръководител на IFL и отговорник на Университет Карлсруе за проекта ФаГИОПМ на DAAD. Създадена през 2006 г.

Център за маркетинг и мениджмънт е НПЛ към НИС с факултетен статут, разкрита в края на месец февруари 2009 г. към ФаГИОПМ, с решение на Академичния съвет. Центърът служи за трансфер на знания в областта на маркетинга и мениджмънта между немски предприятия, ТУ – София и български предприятия, разработка и адаптация на приложни програми и обучение на студенти и заинтересувани мениджъри от предприятия. Инициативата за създаването на такъв център е на почетния професор на ТУ – София д-р Георг Вагнер, президент на Германското Федерално сдружение за едра и външна търговия.

Лаборатория по Мехатроника - през настоящата 2015 година се изгради най-новата лаборатория на ФаГИОПМ – Лаборатория по Мехатроника, която заедно с другите лаборатории на факултета ще осигури въвеждането от зимния семестър на 2016 г. на новата специалност „Мехатроника“ (на немски език) в сътрудничество с Машиностроителния факултет и Факултета по Електротехника/Електроника на Технологичния институт Карлсруе.

 

Weitere Labore für Bildungs- und Forschungstätigkeiten der FDIBA

Labor für Materialwissenschaft

ст. 3206

Dr. S. Houbenov

Labor für Physik

ст. 10308

Dr. M. Mihalev

Labor für Festigkeit und Widerstand von Material

ст. 1111

Dr. B. Dimova

Labor für Mess- und Automatisierungsgeräte

ст. 9301

Dr. V. Galabov

Labor für Elekrotechnik

ст. 12545

Dr. I. Kostov

Labor für Elektronik

ст. 1531

Dr D. Stamenov

Labor für Produktionstechnik

ст. 4126

Dr D. Dotsev

Labor für Schneidemaschinen

ст. 3114

Prof. Dr. G. Popov

Labor für Verbrennungsmotoren

ст. 9112 бокс N8

Dr. B. Gigov